Bezbronne PIĘKNO

Bezbronne PIĘKNO

Zbiór teologicznych refleksji, które zostały na nowo opracowane i uporządkowane przez Autora, ukazujące etapy dziesięcioletniej chrześcijańskiej drogi w świetle nauczania papieskiego, w odniesieniu do potrzeb współczesnego człowieka.