Krajobraz pogodny Malczyce

Krajobraz pogodny Malczyce

Monografia Gminy Malczyce została napisana i zredagowana w całości w wydawnictwie AUCH. Wywiady z mieszkańcami gminy, dokumentacja graficzna, słowo wstępu, opracowanie materiałów historycznych oraz współczesnych, łącznie z oprawą graficzną książki aż do jej druku, zajęło zaledwie 3 miesiące.